ทีมงานของเรา

ทีมงานของเรา

Bonmek IT Solutions

Shushi
Chief Animal Therapist (CAT)
Suthon Sae-wong
Advisor
Karan Pukdee
Chief Executive Officer ( CEO)
Teerapat Sinsap
Chief Operating Officer ( COO)
Thanaporn Nuhwilai
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER (CTO)
Pawaret Rakkamnoet
Developer
Sathin Pungpipattrakul
developer
Tharit wichiankoo
developer
Chattarin Horhirunkul
developer
Thanaphon Toprasit
developer
Pakorn Nokkaew
Developer