เกี่ยวกับเรา

     บริษัท บนเมฆ จำกัด เกิดจากการรวบรวมตัวของกลุ่มนักพัฒนาที่ต้องการก่อตั้งบริษัทในพื้นที่นอกกรุงเทพมหานคร
แต่มุ่งมั่นที่จะสร้างงานคุณภาพได้มาตรฐานสากล ในจุดเริ่มต้น การให้บริการของบนเมฆ ดำเนินการตามแนวทางของ Software House ทั่วไป แต่ตลอดการดำเนินการ บนเมฆมีแนวความคิดและมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับ Partner ที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง มากกว่าการมองหา Customer ที่ทำงานจบไปเป็นโปรเจ็ค

แนวคิดในการทำงานของบนเมฆ


Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

Bonmek IT Solution
เชื่อมธุรกิจของคุณด้วยเทคโนโลยี

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider